SAP Werkgroep

SAP Basis Cursus

ERP-pakketten (Enterprise Resource Planning pakketten) zijn pakketten die de bedrijfsvoering over de gehele breedte ondersteunen door verwerking van de informatie rond de goederenstromen en financiële stromen. ERP-pakketten hebben vooral een belangrijke toegevoegde waarde doordat ze een geïntegreerde registratie van de informatie binnen een bedrijf verzorgen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt dit zichtbaar gemaakt.

Deze module biedt inzicht in het inkoop- en verkoopproces van een kleine organisatie. De samenhang tussen de volgende aspecten is gedetailleerd uitgewerkt, wat geleid heeft tot een hoge mate van consistentie in het lesmateriaal:  

 

  • de afzonderlijke processtappen  
  • de organisatie 
  • de stamgegevens 
  • de administratie  
  • het voorraadbeheer 

 

Bij de ontwikkeling van deze module heeft niet het bedienen („knoppen“) van SAP voorop gestaan, maar het ontwikkelen van een zeer praktische leeromgeving, waarbij SAP als hulpmiddel dient. De SAP-omgeving, waarbinnen de studenten werkzaam zijn, wordt gevormd door een groot aantal identiek opgezette bedrijven. Elke student is binnen zijn eigen bedrijf werkzaam en vervult daar een grote verscheidenheid aan functies. Daarbij heeft hij uitsluitend te maken met de resultaten van zijn eigen werkzaamheden. Hierdoor is de student steeds in staat zelf zijn voortgang vast te stellen. 

Binnen het lesmateriaal is veel nadruk gelegd op de logische beschrijving van de organisatiestructuren, bedrijfsprocessen resp. de controlling werkzaamheden. De binnen SAP benodigde instellingen van de software zijn in deze beschrijving opgenomen. Hierdoor correspondeert de logische beschrijving volledig met de instellingen resp. de te verrichten werkzaamheden binnen elk afzonderlijk bedrijf. Dit leidt ertoe, dat het zelfstandig kunnen werken van de studenten maximaal ondersteund is. 

In de periode worden de volgende onderwijsvormen toegepast:  

 

  • Hoorcollege  
  • Daarna practicum aan de hand van de lesopdrachten  
  • Eventueel Gastdocent college 

 

Modulewijzer: 

Les Werkvorm Inhoud
Les 1 Hoorcollege
Practicum
Kennismaking met SAP en bedrijfscasus Handelsbedrijf PULLES. Stamgegevens aanleggen. Invoeren beginbalans
Les 2 Hoorcollege
Practicum
Inkoopproces
Les 3 Hoorcollege
Practicum
Inkoopproces vervolg
Autorisatie
Les 4 Hoorcollege
Practicum
Inkoopproces opdracht
Les 5 Hoorcollege
Practicum
Verkoopproces uitvoeren
Financiële boekingen
Les 6 Hoorcollege
Practicum
Verkoopproces opdracht. Beginbalans invoeren
Financiële boekingen Evaluatierapport maken
Les 7 Tentamen Individuele eindtoets