SAP Werkgroep

SAP AUdit & Controlling

De vaardigheden die nodig zijn om dit beroepsproduct te kunnen maken worden je aangeleerd tijdens het practicum MYSAP Controlling:
Beheer en controlling binnen SAP ERP-pakketten (Enterprise Resource Planning pakketten) definiëren we als pakketten die de bedrijfsvoering over de gehele breedte ondersteunen door verwerking van de informatie rond de goederenstromen en financiële stromen. ERP-pakketten hebben vooral een belangrijke toegevoegde waarde doordat ze een geïntegreerde registratie van de informatie binnen een bedrijf verzorgen. 

De informatie die in een bedrijf geregistreerd wordt, is voor een belangrijk deel generiek en kan daarom goed in een standaardpakket ondergebracht worden. Veel bedrijven werken met een ERP pakket, of overwegen het te gaan doen. ERP is geen hype. Het verschijnsel is niet meer weg te denken uit de besturing van grote en middelgrote ondernemingen. Het is onmisbaar in de aansturing van ketens van bedrijven.

Onderwijsdoel is het praktisch laten ervaren van de sturing van bovenstaande processen met behulp van een geautomatiseerd systeem en het aan de hand hiervan in kaart brengen van:  

  • de logische samenhangen binnen ERP-systemen
  • ERP-boekhouden
  • beheer en controle van een ERP-systeem
  • controlling
  • consequenties van ERP-systemen voor de bedrijfsvoering
  • gevolgen voor de interne controle van de vergaande gegevensintegratie binnen een ERP-systeem
  • de logica van Business Intelligence vanuit de vastleggingen in een ERP


Week Werkvormen Stof
1 Practicum Bestuderen case.
Neem kennis van de aanwezige Controlling structuren en controleer de bijbehorende paragrafen.
Profit-Center hiërarchie;
Kostenplaatsen hiërarchie;
Overzicht van de kostensoort groepen en van de kostensoorten;
De instellingen van het resultaatgebied.
2 Practicum
Secundaire kosten boeken en doorbelasten
3 Practicum
Interne kosten boeken en doorbelasten
4 Practicum
Management kosten boeken en doorbelasten
Hoofdkosten boeken
5 Practicum
Kosten toewijzen aan marktsegmenten
Analyseer de marktsegmenten
6 Practicum
Interne order aanmaken en afrekenen Verkoopproces uitvoeren
7 Practicum
Afronding en uitloop practicum