SAP Werkgroep

SAP Productie

Middels het project Globemilk ontwerpt en beschrijft de controller de Administratieve Organisatie en het stelsel van interne controle en legt deze vast in samenwerking met de accountant. Verder worden in dit project en periode de koppelingen uitgewerkt tussen de onderlinge vakken (Administratieve Organisatie, Bedrijfsadministratie, Logistiek/Kwaliteit, Gegevensstroom, SAP productie en Management en Organisatie). Doel is het opstellen van een handboek AO en mede op basis daarvan het opstellen van een advies.  

Leerdoelen

ERP-pakketten (Enterprise Resource Planning pakketten) zijn pakketten die de bedrijfsvoering over de gehele breedte ondersteunen door verwerking van de informatie rond de goederenstromen en financiële stromen. ERP-pakketten hebben vooral een belangrijke toegevoegde waarde doordat ze een geïntegreerde registratie van de informatie binnen een bedrijf verzorgen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt dit zichtbaar gemaakt.

Deze module biedt inzicht in verkoop- en productieproces van een kleine organisatie. De samenhang tussen de volgende aspecten is gedetailleerd uitgewerkt, wat geleid heeft tot een hoge mate van consistentie in het lesmateriaal:

 

  • de afzonderlijke processtappen 
  • de organisatie  
  • de stamgegevens  
  • de administratie 
  • het voorraadbeheer

 

Bij de ontwikkeling van deze module heeft niet het bedienen („knoppen“) van SAP voorop gestaan, maar het ontwikkelen van een zeer praktische leeromgeving, waarbij SAP als hulpmiddel dient. De SAP-omgeving, waarbinnen de studenten werkzaam zijn, wordt gevormd door een groot aantal identiek opgezette bedrijven. Elke student is binnen zijn eigen bedrijf werkzaam en vervult daar een grote verscheidenheid aan functies. Daarbij heeft hij uitsluitend te maken met de resultaten van zijn eigen werkzaamheden. Hierdoor is de student steeds in staat zelf zijn voortgang vast te stellen.

Binnen het lesmateriaal is veel nadruk gelegd op de logische beschrijving van de organisatiestructuren, bedrijfsprocessen resp. de controlling werkzaamheden. De binnen SAP benodigde instellingen van de software zijn in deze beschrijving opgenomen. Hierdoor correspondeert de logische beschrijving volledig met de instellingen resp. de te verrichten werkzaamheden binnen elk afzonderlijk bedrijf. Dit leidt ertoe, dat het zelfstandig kunnen werken van de studenten maximaal ondersteund is.

 

Les Lesweek Werkvorm Inhoud
1 5 Practicum Stamdata bekijken en nieuwe invoeren.
Profit centers, kostenplaatsen bekijken en nieuwe invoeren.
Routing bekijken.
2 6 Practicum Verkoop- en productieproces
3 7 Practicum Profit centers, kostenplaatsen invoeren voor de stofzuigers
  8 Practicum Groepsopdracht:
Stamdata voor de ijsmixproductie invoeren Verkoop- en productie van ijsmix.