SAP Werkgroep

Business Suite

Binnen de Business Suite biedt de SAP werkgroep verschillende mogelijkheden aan, welke toepasbaar zijn binnen verschillende niveau's. Deze mogelijkheden zijn toepasbaar voor ieder instituut die een raakvlak heeft met een bepaald onderwerp. Er wordt altijd gehandeld vanuit de processen, welke een afspiegeling zijn van de praktijk. Vanuit deze praktijk wordt er pragmatisch met het systeem gewerkt. Hierdoor krijgt de student een goed inzicht van de processen in het bedrijf en de afspiegeling daarvan in een bedrijfssysteem.

Iedere cursus heeft zo zijn eigen specificaties en leerdoelen.