SAP Werkgroep

SAP Business Intelligence

De belangstelling voor business intelligence – het verwerven en verwerken van strategisch bruikbare omgevingsgegevens – neemt steeds meer toe.

Informatie over de betreffende organisatie en haar omgeving is onontbeerlijk. Om deze strategische informatievoorziening te realiseren wordt in veel organisaties een ‘business intelligence functie’ ingericht, dit alles om maar zoveel mogelijk relevante aspecten over de omgeving te weten te komen. Een goed opgezette business intelligence functie kan een bijdrage leveren aan het overleven van een organisatie doordat zij tijdig relevante informatie oplevert.

Om deze strategische informatievoorziening te ondersteunen is informatie- en communicatietechnologie (ICT) een niet meer weg te denken hulpmiddel. Inmiddels is een ruim arsenaal aan technologische hulpmiddelen ontwikkeld om allerlei verschillende toepassingsgebieden van business intelligence te kunnen bedienen ─ denk aan datawarehouses, OLAP, datamining tools, competitive intelligence systemen, EIS, WEB-enabled applicaties, etc.

Leerdoelen:
Deze onderwijsmodule tracht studenten inzicht te bieden in:

1. Business Intelligence (omschrijving van begrip, proces en belang);
2. de beschikbare ICT-tools voor business intelligence en hun functionaliteit;
o Herkennen en plaatsen van ICT toepassingen voor business intelligence in een algemene classificatie van informatiesystemen.
3. de wijze waarop ICT-tools kunnen worden ingezet en gebruikt om (interne of externe) strategische informatie te definiëren, te vergaren, te analyseren en te communiceren.
4. Het participeren in BI-ICT projecten

Les Werkvorm Inhoud
Les 1 Practicum Management informatie uit een datawarehouse halen (m.b.v. BeX van SAP BW):
Query opzetten
Layout maken m.b.v. workbook
Les 2
Practicum
Datawarehouse (SAP BW)
Cube bouwen
Les 3
Practicum
Balanced Score Card en Dashboard maken